Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin: Chúng tôi là: https://trungcapnghe.edu.vn.

1. Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng vào trang web.

2. Mục đích phạm vi thu thập thông tin.

Thông tin cá nhân thu thập được chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty cho tất cả các mục đích.

Hỗ trợ khách hàng.

Xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, về các sự kiện.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật.

Trung cấp nghề cam kết không chia sẻ, bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào khác, chỉ sử dụng thông tin vào các trường hợp sau.

Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

Trung cấp nghề hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi, nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc góp ý vui lòng liên hệ.